Alapadatok

A szervezet teljes neve: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ)
Tevékenységének jellege: érdekképviseleti, közösségszervező, betegtájékoztató
A szervezet jellege, felépítése: A Szövetség rendes tagja lehet minden Magyarországon élő asztmás és/vagy allergiás nagykorú személy, valamint tagjai képviseletében tagnévsorral rendelkező és a Szövetség által elfogadott civil társaság vagy más informális közösség, klub, illetve egyesület, amely asztmás és allergiás betegeket tömörít, és célkitűzései nincsenek ellentétben a Szövetség céljaival.
Alapítás éve: 1994. (december)
Bírósági bejegyzés száma, helye, dátuma: 6270., Fővárosi Bíróság, 1995. február 14.
(a bejegyzés ügyszáma: 9.Pk. 61.588/1994/2)
A szervezet címe:
székhely: 1119 Budapest, Zsombor u. 19.
iroda: 1119 Budapest, Zsombor u. 19.
– e-mail címe: info@abosz.hu
– honlapja: www.abosz.hu
A szervezet képviselőjének neve: Pós Péter (elnök)
– címe: 1119 Budapest, Zsombor u. 19.
– telefonszáma: (06-1) 315-1801
– e-mail címe: info@abosz.hu
A szervezet elnökségi tagjai: Pós Péter (elnök), Dr. Mucsi János, Pintér Lajosné, Szabóné Robotka Erzsébet
Örökös alapító orvos elnökségi tagunk: Dr. Berta Gyula, akinek lelke 2021 októbere óta is köztünk él és gyógyít!
Az ellenőrző bizottság tagjai: Kovács Julianna (EB elnök), Brányi Istvánné, Rácz Istvánné
A szervezet adószáma: 18070015-1-43
– bankszámlaszáma: 11702036-20618221
– nemzetközi bankszámlaszám: (IBAN): HU91 1170 2036 2061 8221 0000 0000
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
A számlavezető pénzintézet neve, székhelye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
1027 Budapest, Margit krt. 8-10.
A szervezet TB törzsszáma: 1807001598
A szervezet KSH száma: azonosító sorszám: 42715
statisztikai számjel: 18070015-9499-529-01