Abosz tagság, belépés

Az ABOSZ tagság több tudnivaló megismerését és érdekképviseletet jelent.

Örülünk, ha úgy dönt, asztmás vagy allergiás betegtársunkként, azaz rendes tagként csatlakozik az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségéhez. Sok hasznos információval és megkeresése esetén közvetlen Önnek szóló javaslatokkal tudjuk segíteni.

Tudjon meg többet tevékenységeinkről és szándékainkról, terveinkről, amelyek megvalósításához az Ön segítségével, sőt, már tagsági díjával is közelebb kerülhetünk. Szeretettel várjuk!

Kérjük, használja az alábbi űrlapot, és ezzel is vegyen részt közös céljaink megvalósításában.

Az érvényes belépéshez a csillaggal jelölteket kötelező kitölteni.


Belépési nyilatkozat

(A felvétel az ABOSZ elnökségének hatásköre, de azt kizárólag az Alapszabályi feltételeknek meg nem felelő esetben – például a rendes tagnak jelentkezőknél a nagykorúságot el nem ért, vagy nem Magyarországon (is) élő, illetve nem betegtárs belépni kívánó esetén – tagadhatná meg. A megfelelés hiánya már a kitöltési adatokból is kiderül.)

*(lásd https://abosz.hu/alapszabaly/ 4. § (1) bekezdés)

A támogatás tetszőleges, a tagdíj mértéke a rendes tag számára évente 1000 Ft, de ettől felfelé bárki anyagi lehetősége szerint eseti jelleggel is eltérhet. A nagyobb összegű befizetés nem jelent a jövőre nézve is vállalást. (A közgyűlés joga a tagdíj mértékét megváltoztatni.)

A tagdíj vagy támogatás befizetési módja:  átutalás az ABOSZ bankszámlájára átutalási megbízás vagy online befizetés útján (a közleményben a belépett tag nevét és például a „2022 éves tagdíj” vagy adott esetben a támogató nevét és a „támogatás” bejegyzést kérjük)

 

Az ABOSZ bankszámlaszáma:         11702036-20618221

 


A fenti adatokat kizárólag a belépési nyilatkozatom, illetve a hozzá tartozó tagdíjam és/vagy támogatásom megtörténtének azonosíthatósága céljából adom meg, ettől eltérő célú felhasználását az adatkezelőnek megtiltom, és felhívom a vonatkozó előírások pontos betartására. E feltételeknek megfelelő adatszolgáltatásom tájékoztatáson alapuló, szabad akaratból kifejezett, egyértelmű, és tevőleges.

A megadott személyes adatokat csak a bejegyzett civil szervezetekben kötelezően vezetendő tagnyilvántartásban használjuk fel, külső hozzáférést a mindenkori törvényekben előírt kivételes eseteken túl senki számára nem biztosítunk.