Az ombudsman a maszkot viselni képtelenek jogvédelméről

Az alapvető jogok biztosa a jogállamiság elvével, valamint az emberi méltóság jogával összefüggő visszásság gyanúja miatt vizsgálatot folytatott, mivel felmerült, hogy bizonyos betegségekben szenvedők egészségügyi okból képtelenek a szájukat és az orrukat egyszerre takaró maszk viselésére, így a COVID-19 világjárvány megfékezésével összefüggésben hozott, maszkviselést előíró rendelet betartására is.

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) már 2020. július 29-én közleményben az MTI OS-en keresztül, és bővebb változatban megindokolva saját internetes felületén is jelezte a Covid-19 járvány kapcsán elrendelt maszkhasználat nehézségeit, hátrányait, veszélyeit és egyéb súlyos ellentmondásokat.

A közlemény teljesen eredménytelen volt, sőt november 11-től hatályosan a közterületi maszkviselést az érintett betegek figyelmen kívül hagyásával, abszurd módon, a további szabályozások legfontosabb részleteit a laikus polgármestereire bízva szigorították, amely kaotikus eredményeket szült.

Senkitől nem várható el, hogy tudja, településenként hol vannak a kötelező maszkviselésre kijelölt területek, és nincs magyarázat arra sem, ugyan miért kell maszkot viselnünk akkor is, ha 6-10 méteren túl, vagy akár látótávolságon belül sincs ember a közelünkben.

Az ABOSZ az ügyben érintett betegek érdekében 2020. november 23-án körlevélben fordult a miniszterelnökhöz, az Operatív törzshöz, az EMMI-hez, és az országgyűlési képviselőhöz.

A levélben hivatkoztunk az Európa és a világ más államaiban kidolgozott szabályozásokra, melyek a maszkviselés megkövetelt módját alkalmazni képtelen betegek életfeltételeit is figyelembe vették.

Semmi eredmény!

Egy az ombudsmanhoz benyújtott beadvány szerint a panaszos betegsége lehetetlenné teszi a szabályoknak megfelelő maszk viselését. A jogszabályok nem teszik lehetővé az egészségügyi okból maszkviselésre képtelen személyek megfelelő védelmét, ugyanakkor súlyos jogkövetkezményeket fűznek a maszkviselési szabályok megszegéséhez.

Az ombudsman megkereste az EMMI közigazgatási államtitkárát, és az Egészségügyi Szakmai Kollégium Tüdőgyógyászati Tagozatának elnökét.

A vizsgálatnak az ügy érdemében tett megállapításai szerint a nyilvános helyen is kötelezővé vált maszkviselés számos betegcsoport számára jelent megoldhatatlan nehézséget, hiszen a részükre is kötelező rendelet törvénytisztelő betartása számukra azt jelentette, hogy végső soron nem hagyhatták el lakásukat, hiszen a Kormány kimentési lehetőséget nekik nem biztosított.

Az ombudsman intézkedésének lényege, hogy az alapvető jogokkal összefüggő visszásság bekövetkezése miatt és a jövőbeli jogsérelem lehetőségének elkerülése érdekében 2021. április 14-én kiadott jelentésében felkérte az EMMI miniszterét, hogy fontolja meg, a maszkviselésre képtelen személyek egyedi szempontok alapján történő mentesítése jogszabályi lehetőségének megteremtését.

A téma elhallgatva, a miniszter lépéséről semmi hír!

2021. május 18.

Pós Péter, az ABOSZ elnöke