Üzenet a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2015. március 21-i Nagygyűlése résztvevőinek

Tisztelt Szakdolgozók!

Köszönöm a Nagygyűlésükre szóló megtisztelő meghívást! Kérem, fogadják nyitottan alábbi gondolataimat.

Tegnap és tegnapelőtt részt vettem az I. Betegbiztonsági Konferencián, egy háromnapos konferencia első két napján (a harmadik most folyik), amelyen két szekcióban összesen több mint 80 előadás hangzik el.

Szinte minden előadás arról szólt, hogy miként kellene megteremteni a biztonságos betegellátást, ami most Önök által is jól tudottan ( de nem köztudottan) nem létezik.

A legkülönbözőbb okokat sorolták, amelyek az egyébként hivatalosan elvárt, de meg nem valósuló biztonságot lehetetlenné teszik. Az egyes problémák megoldására, a biztonság kötelező szintjének elérésére ismertek a módszerek, de nem állnak rendelkezésre a feltételek!

Több előadáson kifejezett hangsúllyal, még többön csak ismert alapigazságként utaltak arra, hogy elegendő szakdolgozó nélkül nincs betegbiztonság.

Hozzáteszem, Önök nélkül általános értelemben még annyira sincs betegbiztonság, mint orvosok nélkül.

Önökből ugyanis egyrészt sokkal több kell, mint orvosból, másrészt az Önök munkája nélkül nemhogy a bonyolult, de még a legelemibb, tehát legtömegesebben igényelt egészségügyi kezelések, gondozási munkák sem valósulhatnak meg.

Az előzőek következik, hogy Önöknek igen nagy befolyásolási erejük van, pontosabban lenne, ha élni tudnának vele.

A szóba jöhető eszközök persze (hasonlóan az orvosokéhoz) korlátozottak.

Egy komolyabb, nem csak jelzésértékű sztrájk nyilván előnytelen lenne, és a betegek számára további veszélyekkel járna, de a munkahelyen kívüli demonstrációknak nem lehet akadálya, különösen, ha a célokat jól tudják megfogalmazni.

Elméletileg már nem lenne garantálható a betegbiztonság, a gyakorlatban is csak azért működik, mert az orvosok és szakdolgozók ’a hátukon viszik’ az ellátást - derült ki a Magyar Rezidens Szövetség és a Szinapszis közvélemény-kutató cég közös, betegbiztonságra irányuló reprezentatív felméréséből.

Mondandóm lényege az, hogy az egészségügyben résztvevők külön-külön soha nem fogják tudni érdekeiket érvényesíteni, és így a betegek biztonsága is csak egyre nagyobb hiányokat fog szenvedni.

Össze kell fogniuk az orvosoknak, a szakdolgozóknak, a betegeknek és a betegek hozzátartozóinak. A felsoroltak közül a betegek és hozzátartozóik vannak legtöbben, és közvetlen veszélyeztetés miatt végül is ők, mint betegek és leendő betegek vannak és lesznek a legsúlyosabb helyzetben.

Arra van szükség, hogy jól átgondoltan, elegendő előkészületi idő után, nagy demonstráción együtt hívjuk fel a figyelmet az egészségügy ellehetetlenült állapotára, annak okaira, a kivezető útra, és együtt követeljük a jelenlegi a Balkánnal versengő állapotok megszüntetését! Ez a szakállamtitkár úrnak is jó muníciót adna!

Egészségmenetet mindannyiunkért!

Pós Péter, az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetségének elnöke