Orban Viktor miniszterelnöknek közbizalom és betegellátás

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Abban a reményben írom ezt a levelet, hogy az Ön számára, politikusként és államférfiként is bizonyára fontos a közbizalom, és az azt értelmetlenül, sőt indokolhatatlanul veszélyeztető tényezők.

Ebből kifolyólag bízom benne, hogy komolyan fog foglalkozni a közbizalom minőségét súlyosan veszélyeztető, alább leírt ellentmondásos helyzetekkel.

Ön, aki korábban is kimutatta érdeklődését az egészségügy nem pusztán pénzügyi vonatkozásai iránt , nyilván pontosan tudja, hogy egy országban a közbizalom romló vagy javuló állapotának milyen hatásai vannak egy ország közegészségügyi helyzetére, és mennyire különösen kiemelt fontosságúnak kell lennie annak, hogy a közbizalom legalább az egészségügy területén ne inogjon meg, de ha mégis megingott, a helyreállítás mielőbb megtörténjen.

A tárgyi összefüggések előzményeiről

2012. március 22. -étől a témában tartott sajtótájékoztatót követően rohamosan növekvő számban (a Google mára nagyjából 2620 találatot jelez) olvashatók hírek arról, hogy „Paller Judit országos tiszti főorvos kiemelte: a magyar lakosság körülbelül 10 százaléka allergiás, a pollenallergia mintegy kétszázezer embert érint.

Bár a fenti adatok minden alapot nélkülöznek, kerek három hónapja nem történt semmilyen helyreigazítás, de bárminemű pontosítás annak ellenére sem, hogy korábban a legfőbb számok tekintetében maga Paller Judit is a közismert helyes adatokhoz közel álló nyilatkozatot adott a kérdésről.


Az országban minden szakorvos, szakújságíró, szakhatósági ügyintéző, és még a közepesnél jobban tájékozott polgárok is mindeddig úgy tudták, hogy a leginkább megbízhatónak ismert, tudományosan vizsgált és dokumentált adatok szerint a magyar lakosságon belül jelenleg legalább 2,5-3 millió ember tekinthető allergiásnak, köztük 1-1,5 millióra becsülhető a pollenallergiások, és utóbbiak felére-kétharmadára tehető a parlagfűre allergiások száma .

Paller Judit országos tisztifőorvos ehhez képest – teljesen megalapozatlanul – az allergiások összessége szempontjából 33-40%-os, a pollenallergiások tekintetében pedig mindössze 13-20%-os érintettségről beszélt.

Az eddigi tendencia azonban a szakintézetek jól megalapozott adatai szerint nem változott, az allergiahelyzet folyamatosan romlik, az idei év márciusa óta mégis változatlanul terjednek az országos tiszti főorvos szavaira hivatkozó, teljesen megalapozatlan, hamis adatok.

Szövetségünk nevében az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül előbb 2012. május 17.-én „Az egészségügyi adatközlés hitelét senkinek nincs joga kockáztatni!” címmel, majd május 22.-én „ Felülírhatók-e hatóságilag a tudományos tények?” címmel, két közleményben is, de minden eredmény nélkül sürgettem az alaptalan adatok kiigazítását.

A csalódást keltő hallgatás miatt május 29.-én „Felszólítás az egészségügyi főhatóság és vezetője iránti közbizalom helyreállítására tárgyú közvetlen levélben fordultam Paller Judit országos tisztifőorvoshoz.

A június 4.-én hivatalában megtartott személyes egyeztetésünkön a tisztifőorvos asszony elismerte ugyan, hogy az általa közölt adatok nem hitelesek, de csak azt tartotta igazán fontosnak, hogy adatfelmérésbe kezdjen, és majd annak eredményét követően tenné közzé az új adatokat. Mivel az előzmények után nem várhattam komoly elmozdulást, és az egyórás beszélgetés is ebben erősített meg, a tárgyalás végén átadtam egy „ Közlemény-igény az egészségügyi főhatóság és vezetője iránti közbizalom helyreállítása céljából tárgyú levelet.

Június 11.-én, miután írásos érdeklődésemre Paller Judittól semmitmondó, halogató választ kaptam, Balog Zoltán miniszter úrhoz fordultam egy az előzményeket és a témához csatlakozó egyéb összefüggéseket is részletesen feltáró levéllel.

Fentieket azért tartottam fontosnak ilyen részletesen leírni, mert már második közleményemben és az első levelemben is utaltam arra, amennyiben az országos tiszti főorvoshoz köthető nyilatkozat visszavonása, helyénvaló pontosítása nem valósul meg, előbb a szakminiszterhez, azután hetenként tovább lépve a miniszterelnökhöz, majd szükség esetén az államfőhöz fogok fordulni.

Ennek a talán arrogánsnak is minősíthető ígért lépéssorozatnak csak annyi az indoka, hogy a minden alapoz nélkülöző adatközléstől 2012. március 22.-étől éppen három hónap telt el, annak ellenére, hogy az adatközlő is pontosan tudja, adatait semmilyen hiteles forrás nem támasztja alá.

Május 29.-étől pedig – ha máshonnan nem is – levelemből azt is tudhatja a tisztifőorvos asszony, hogy a hatályos büntető törvénykönyv a közbizalom elleni bűncselekmények között határozza meg a hamis statisztikai adatszolgáltatás tényállását, amely szerint, aki a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, avagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Miniszterelnök Úrtól nyilván nem várom, hogy részleteiben foglalkozzék egy ilyen orvos-szakmai szempontból vitára sem érdemes üggyel, amiben éppen az igazán méltatlan, hogy ennek ellenére indokolatlanul sérti az össznépesség negyedét-harmadát érintő emberek önbecsülését, és közvetve súlyosan veszélyeztetheti egyéb érdekeit is. (Ennek részletes indoklása a mellékelt, Balog Zoltán miniszter úrnak is megküldött előzményekben bőven megtörtént.)

Miniszterelnök Úrtól azt várom, hogy a kérdésnek a megfelelő hangsúlyt megadva segítse elő, hogy a közigazgatás egy kiemelten fontos területén az egészségügyi főhatósággal összefüggésben is vitathatatlan maradjon az Alaptörvényben védett jog, mely szerint hazánkban tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak, és ezen a területen még az országos tisztifőorvos sem bakizhat megfelelően hatékony helyreigazítás kötelezettsége nélkül.

Budapest, 2012. június 21.
Pós Péter elnök
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ)

Mellékletek :

1.) Az egészségügyi adatközlés hitelét senkinek nincs joga kockáztatni!

MTI OS közlemény 2012-05-17 (1 oldal)

2.) Felülírhatók-e hatóságilag a tudományos tények?

MTI OS közlemény 2012-05-22 (1 oldal)

3.) Felszólítás az egészségügyi főhatóság és vezetője iránti közbizalom helyreállítására

Levél Paller Judit országos tisztifőorvosnak 2012-05-29 (3 oldal)

4.) Közlemény-igény az egészségügyi főhatóság és vezetője iránti közbizalom helyreállítása céljából

Levél Paller Judit országos tisztifőorvosnak 2012-06-04 (3 oldal)

5.) Az allergia, a H1N1 és az országos tisztifőorvos iránti közbizalom, illetve a húgyúti katéter-használat és az inkontinencia ÁNTSZ-, kormányzati és jogalkotói összefüggései

Levél Balog Zoltán Emberi erőforrások miniszterének 2012-06-11 (6 oldal)