ABOSZ és céljai előadás

BEMUTATKOZIK AZ ABOSZ

- A szövetség lehetőségei és céljai -

előadás kísérőszövege

a Magyar Tüdőgyógyász Társaság

100 éves Centenáriumi Emlékülésén

2012. június 13.

A címlaphoz

Mivel néhány percben a szervezetnek még csak közepesen hatékony bemutatására sincs mód, a bemutatkozás a hazai társadalmi környezetben elhelyezve szeretné láttatni az ABOSZ lehetőségeit és céljait. Az előadás bő fele tehát arról szól, hogy egyáltalán milyen terepen és milyen célok érdekében van értelme próbálkoznunk, és csak ezt követően arról, hogy mik a tényleges lehetőségeink.

A szervezetről bővebb információk a kiírt honlapunkon érhetők el.

Bevezető asztmáról, allergiáról… és a lényegről

Ezen a lapon az asztma és az allergia legfontosabb azon közös jellemzőit mutatjuk be, amelyek miatt jelenleg csak kezelésükről beszélhetünk, megelőzésük és érdemi gyógyításuk szinte szóba sem kerül, pedig az előrejelzések a leendő betegek számára nyomasztó képet mutatnak.

Mondhatnánk stílszerűbben, fojtogató jövőt is.

Akik a teljes életről beszélnek, azok még bizonyára nem, vagy nem elég régóta asztmásak!

Úgy tűnik, a „fejlett” országok felelős(?) döntéshozóit mindez nem zavarja.

Itt azt szeretnénk láttatni, hogy miben térnek el egymástól

- azoknak a szempontjai, akik a betegségből élnek,

- azokétól, akik a betegségben maguk is érintettek, azaz attól kínlódnak, abban szenvednek.

A LÉNYEG MÓDSZERES ELFEDÉSE Kinek az érdeke?

Ez a lap a civilizációs betegségek megelőzésének elvi lehetőségeivel foglalkozik, amelyek lehetnének éppen gyakorlati lehetőségek is, ha:

- a velük és okaikkal kapcsolatos tudás ismerőinél nem lennének nagyságrendekkel erősebbek

- az okokat létrehozó gazdasági viszonyokból legjobban élő karvalytőke csúcstulajdonosai.

Országunkat érdemes egy beteg ember szervezetéhez hasonlítanunk

Itt arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egy emberek közösségéből álló országot és annak egészséges vagy beteg állapotát illetve kezelését, érdemes egyetlen átlagos ember hasonló problémáihoz és azok kezeléséhez hasonlítani.

Be kellene látnia a döntéshozóknak, hogy ahogyan egy embert, úgy egy országot sem lehet annak eredményes együttműködése, tehát előzetes megnyerése nélkül gyógyítani.

Ebben szívesen segítenénk, ha elfogadnák ajánlkozásunkat.

Mi veszélyes Magyarország egészségére?

Akár az „országmentők” vagy intézményeik is veszélyesekké válhatnak.

Az ország doktorainak is észre kellene venniük, hogy pusztán felhatalmazásuk (a diploma megfelelője) nem teszi alkalmassá őket az eredményes gyógyításra.

Ahogy az orvosnak a beteg, úgy a politikusoknak az ország sem válhat pusztán okosságuk bizonyításának eszközévé, mert mindkettőnek csak ahhoz van joga, hogy az általunk jóváhagyott módon gyógyítson minket.

Hogyan is kell(ene) gyógyítani?

Itt ismét arra utalunk, hogy ahogyan egy embert teljes fizikai és lelki állapotának figyelembevételével kellene gyógyítani, ugyanúgy lehet és kell(ene) kezelni egy ország egészséges és egészségtelen viszonyait, és szükség esetén nem szabad visszarettenni a menthetetlen szervek eltávolításától, mással, működőképessel való kicserélésétől sem.

Az a kis különbség: az ORVOS és a POLITIKUS

Ezen a lapon arra hívjuk fel a figyelmet, hogy mi a különbség az orvosok és a politikusok gondolkodásmódja, illetve az azt kikényszerítő eltérő háttér között.

Míg az orvos durva hibája esetén abba a beteg akár nagyon gyorsan bele is halhat, a politikusok egészen durva hibája is csak jóval később derül ki, és mindig maradnak, akik túlélik a legostobább döntéseket is.

Utóbbiaknál ebből adódik a jellemzően igen bágyatag önkontroll.

ÖNÉRTÉKELÉSÜNK szerepe egyéni és társadalmi vonatkozásban

Itt amellett érvelünk, hogy mennyivel fontosabb számunkra a lelkünk megfelelő állapota, mint a testünké.

Persze ezt leginkább azok tapasztalják meg, akiknek még nincsenek komoly testi panaszaik, de mégis mély depresszióban élnek (külső szemlélő által érthetetlenül, mert lehetnek például bármilyen gazdagok, lehet bármekkora családjuk is).

Fordítva: boldog emberek bőven vannak a vakok, féllábúak, kerekes székesek között is!

Társadalmi szinten hasonló a helyzet: a legutóbbi felmérések szerint a legboldogabb emberek lakta országok egyáltalán nem a leggazdagabbak között találhatóak.

Ne legyünk kishitűek!

Ehhez a laphoz nincs mit hozzátennem, a lényeget tartalmazza nemzetközi és hazai viszonylatban is. Ha nem bízunk magunkban, hiába vannak, vagy lehetnének esélyeink, nem élhetünk velük.

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége CÉLJAI

Itt azt a cél szerinti tevékenységi palettát mutatjuk be némileg rövidítve, amelyen alapszabályunk szerint dolgoznunk lehet, vagy lehetne.

A „lehetne” arra vonatkozik, hogy mindezen lehetőségekkel csak megfelelő eszközök birtokában és hasonló feltételrendszerben lenne módunk élni.

Remélem, közismertek az ezekre vonatkozó hazai változások tendenciái, így erre – e lap kapcsán – nem térek ki.

MÚLT – JELEN – JÖVŐ (?)

Nem sokáig halogathattam, hogy kitérjek az előző lapnál említett feltételrendszerre, de az itt leírtakhoz felelősen nem tudok még mit hozzátenni, a lényeget tartalmazza, és annak az ABOSZ-ra való legközvetlenebb első hatását.

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége 2012. évi munkatervéből… (1.)

A hazai környezet bemutatása következik az ABOSZ 2012.-re elfogadott munkaterve alapján, több részletben…

Az első részlethez nem kell semmit hozzátennem.

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége 2012. évi munkatervéből… (2.)

A második részlet remélhetőleg gondolkodásra készteti a munkatervünk iránt érdeklődőket. Nincs mit hozzátennem.

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége 2012. évi munkatervéből… (3.)

Itt azt fogalmaztuk meg, mi az, amiről az említett külső feltételrendszer romlása ellenére nem mondhatunk le, ha reggelenként és este is nyugodtan akarunk tükörbe nézni.

Erről a végső, de legfontosabb feladatunkról tehát nem mondunk le mindaddig, amíg lehet nem lemondanunk!

Kikre számíthatunk céljaink lehetséges támogatóiként?

Ezen a lapon felsoroljuk mindazokat, akiket józan paraszti ésszel az elsők között kell természetes szövetségeseinknek tekintenünk mindaddig, amíg külső környezetünket lehetséges egy – ha nem is egészségesnek mondható – de még gyógyítható országként látnunk.

Reméljük, még gyógyítható országban élünk!

Az előadást záró laphoz…

…csak annyit tennék hozzá, ezzel is azt szeretnénk láttatni, hogy mi nem adtuk fel, de azt is tudjuk, hogy az egészségünkért kizárólag magunkkal foglalkozva (egyedül vagy akár civil szervezetünk körén belül maradva) semmit sem tehetünk!

Egészséges országot csak együtt tudunk teremteni, másoktól – bárkitől – készen megkapni soha nem fogjuk!

Fogjunk össze tehát!

Megtisztelő figyelmüket köszönöm!

Budapest, 2012. június 13.
Pós Péter elnök
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ)

Az előadás diavetítése IDE kattintva nézhető meg.