Közlemény-igény az egészségügyi főhatóság és vezetője iránti közbizalom helyreállítása céljából

Tisztelt Országos Tisztifőorvos Asszony!

Az előzmények

2012. május 29.-én – két korábbi, az MTI Országos Sajtószolgálata (OS) felületén nyilvánosságra hozott közérdekű, de a nyomtatott és elektronikus sajtó szinte teljes érdektelensége, elhallgatása miatt eredménytelennek bizonyult közleményemet követően – „Felszólítás az egészségügyi főhatóság és vezetője iránti közbizalom helyreállítására” tárgyú levelet írtam Önnek.

Levelemet főként az indokolta, hogy az országban élő allergiások, és azon belül pollenallergiások számáról 2012. március 22.-étől, a médiában, az Ön nevéhez köthetően, álláspontom szerint rendkívüli mértékben megalapozatlan, hamis adatok jelentek meg, és ezek az adatok rohamosan elterjedve, szinte felülírták a közvélemény számára ismert, korábbi, többé-kevésbé, de nagyságrendileg mindenképpen pontos adatokat.
Levelemben röviden említést tettem egy másik témáról is, arról, hogy a 2009. évi „H1N1-világjárvány” vagy legalábbis kampány kapcsán máig nem történt meg az az elvárható szintű bizalomerősítő tényfeltárás, amely egyébként elvárt megoldandó célként szerepelt az Ön kinevezéséhez vezető indokok között is. Ebben az ügyben az ÁNTSZ akkori hivatalos kampánybrosúrájának az OGYI szintén hivatalos adataival való, sok esetben indokolhatatlanul brutális mértékű szembenállásaira utaltam, mint máig tisztázandó kérdésekre.
A levélben egyértelmű, tisztázó, megfelelő nyilvánosságot és eredményt kiváltó nyilatkozat tételére kértem fel Önt.

Ön számomra megtisztelően gyorsan, még faxon és elektronikusan is továbbított levelem keltének napján, 2012. május 29.-én, 16 óra 26 perckor elektronikus levélben válaszolt, és a tisztázandó adatok tekintetében munkatársaival együtt tartandó személyes egyeztetésre hívott.

A tisztázandó adatok és a keletkezett ellentmondások lehetséges megoldása:

Mivel álláspontom szerint a tisztázandó adatok meglehetősen egyértelműek és rendelkezésre állnak, illetve ellenkező adatok tudományos bizonyításáig a rendelkezésre álló, tudományosan vizsgált és dokumentált adatokat szokás mérvadónak tekinteni, munkaanyagként a leendő közlemény tartalma számára az alábbi igénypontokat állítottam össze:

  1. Paller Judit Országos Tisztifőorvos egyértelműen cáfolja azokat a téves adatokat, amelyek 2012. március 22.-étől bármilyen okból hozzá köthetően elterjedtek a médiában, és teljesen megalapozatlanul azt állítják, mintha a magyar lakosságnak csak körülbelül 10 százaléka lenne allergiás, a pollenallergia pedig csak mintegy kétszázezer embert érintene.
  2. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalának vezetője, Paller Judit Országos Tisztifőorvos megerősíti, hogy az ÁNTSZ és az OTH is tiszteletben tartja az Alaptörvény arra vonatkozó előírásait, hogy hazánkban tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.
  3. Fentiek alapján Paller Judit Országos Tisztifőorvos kijelenti, hogy a leginkább megbízhatónak ismert, tudományosan vizsgált és dokumentált adatok szerint a magyar lakosságon belül jelenleg legalább 2,5-3 millió ember tekinthető allergiásnak, köztük 1-1,5 millióra becsülhető a pollenallergiások, és utóbbiak felére-kétharmadára tehető a parlagfűre allergiások száma.
  4. Az ÁNTSZ megköszöni az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) vitathatatlanul hasznos tevékenységét, mellyel nem simult bele az üggyel kapcsolatban érthetetlen okból kialakult általánosan mély hallgatásba, hanem mások helyett is mindent megtett azért, ahogy az ÁNTSZ iránti nélkülözhetetlen közbizalom és a témával kapcsolatos helyes közismeretek a valós adatok közlése által mielőbb helyreálljanak.
  5. Az ÁNTSZ felkéri a közszolgálati feladatú és a profitérdekű médiát, utóbbin belül különösen az országos napilapokat és a közvéleményt eredményesen befolyásolni képes egyéb sajtót is, hogy a jövőben kiemelt figyelmet szenteljenek a népegészségügyi kérdéseket is érintő vitatott ügyeknek. Amennyiben olyan adatokat hallanak, amelyek korábbi közismeretekkel szemben állnak, vagy amennyiben bármilyen ellenőrizhető, és komolynak tekinthető hátterű szakember vagy szervezet közegészségügyi adatot vitat, a közjó érdekében végezzenek tényfeltáró munkát, és a vitatott kérdéseket közvetítsék, vagy tegyék fel maguk is az érintetteknek.
  6. Paller Judit Országos Tisztifőorvos az ÁNTSZ, mint legfőbb egészségügyi hatóság vezetője kijelenti, hogy fontosnak tartja a következők kivizsgálását: Mi indokolta, vagy indokolta-e valami, hogy a 2009-es H1N1 kampány idején, az akkor ajánlott hazai oltóanyag Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) hivatalos betegtájékoztatója szerinti adatainak és az ÁNTSZ hivatalos, „Kérdések és válaszok az új influenzáról, a megelőzésről, a védőoltásról” című kampánybrosúrája adatainak tételes összevetése során sok esetben brutális mértékű, és mindig az oltáskészséget növelő irányba mutató ellentmondások voltak?

Természetesen a legkevésbé sem ragaszkodom, hiszen nem is ragaszkodhatom ahhoz, hogy az ÁNTSZ illetve Paller Judit Országos Tisztifőorvos Asszony formailag éppen ilyen módon hozza nyilvánosságra a valós adatokat, illetve éppen ilyen módon nyilvánítsa ki elkötelezettségét az alkotmányos és más törvényes előírások betartása iránt, és éppen így tegyen lépéseket a közbizalom helyreállítása és a törvény szerint is közérdekű adatokhoz való széleskörű hozzáférés érdekében.

Mivel azonban mély meggyőződésem, hogy jelen kérdéskörben a felsorolt hat pontban megfogalmazottak mindegyike igen komoly okkal és joggal elvárható tartalmat hordoz, és az ügy tanulságainak levonásához mindegyikük megismerésére szükség van, a felsorolásban szereplő lényegi tartalom megjelenítését mással nem látom pótolhatónak.

Fontosnak tartom azt is, hogy a törvény által is védett közbizalom létrehozására és fenntartására is alkalmas tájékoztató közlemény tartósan megjelenjen az ÁNTSZ honlapján is, hogy ez által is, továbbra is indokolt maradhasson az a bizonyára nem alaptalanul ugyanott olvasható mondat, amely így szól: „a Medián felmérése szerint az ÁNTSZ az első a bizalmi rangsorban”.

Megismétlem, hogy mivel az ügyben kiemelten érintett betegek érdekeit megmaradt lehetőségeink szerint képviselni kívánó Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) elnökeként az eddiginél több türelmet oktalannak és indokolhatatlannak tartanék, a Tisztelt Országos Tisztifőorvos Asszony általam kért soron kívüli nyilatkozatának elmaradása esetén a következő időszakban hetente tovább lépve előbb szakminiszterét, Balog Zoltánt, majd a miniszterelnököt, Orbán Viktort, végül Magyarország államfőjét Áder Jánost fogom megkeresni ebben az ügyben.

Budapest, 2012. június 4.
Pós Péter elnök
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ)

(Megjegyzés: a fenti levelet Paller Judit országos tisztifőorvos asszony a tisztázandó adatok 2012. június 4.-ei személyes egyeztetését követően, délelőtt 10 órakor, irodájában átvette. Az allergiások elvárják a mindenkori lehetőségek korlátai között korábban hitelesként közölt adatoknál nem kevésbé pontos adatok mielőbbi megerősítő közlését.)