Felszólítás Paller Judit Országos Tisztifőorvosnak

Tisztelt Országos Tisztifőorvos Asszony!

2011. augusztus. 18.-i MTI forrásokra hivatkozó médiahírek tömege közvetítette egészen ez év tavaszáig a megbízható hírekre vágyó magyar népesség számára a következő mondatot: "Paller Judit megbízott országos tiszti főorvos korábban azt mondta: a magyar lakosság 25-30 százaléka allergiás, 1,5-2 millió ember pedig kifejezetten a parlagfűre érzékeny."

2012. március 22.-étől a témában tartott sajtótájékoztatót követően növekvő számban olvashatók hírek arról, hogy "Paller Judit országos tiszti főorvos kiemelte: a magyar lakosság körülbelül 10 százaléka allergiás, a pollenallergia mintegy kétszázezer embert érint."

Holott az országban minden szakorvos, szakújságíró, szakhatósági ügyintéző, és még a közepesnél jobban tájékozott polgárok is – Paller Judit országos tiszti főorvos tavaly nyári megnyilatkozásával egybevágóan – mindeddig úgy tudták, a magyar lakosságnak legkevesebb 25-30 százaléka allergiás, és ezen belül önmagában csak a pollenallergia is legalább egymillió embert érint. (Zárójelben: a pollenallergia azért jóval nagyobb kört érint, mint a parlagfű-allergia, amellyel a hibás kommunikáció miatt szinte összemosódott.)
A valóság a szakintézetek jól megalapozott adatai szerint nem változott, az allergiahelyzet folyamatosan romlik, az idei év márciusa óta mégis változatlanul terjednek az országos tiszti főorvos szavaira hivatkozó teljesen megalapozatlan, hamis adatok.

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) az ügyben 2012. május 17.-én Az egészségügyi adatközlés hitelét senkinek nincs joga kockáztatni! címmel figyelemfelhívó közleményt hozott nyilvánosságra az Országos Sajtószolgálaton keresztül.

Bár az elhallgatás a szokásos volt, nem elképzelhető, hogy az ÁNTSZ nem szemlézteti legalább az MTI felületén elérhető OS-nek a hivatalról és/vagy a tiszti főorvosról szóló híranyagait.

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) a fentiek miatt 2012. május 22.-én újabb figyelemfelhívó közleményt hozott nyilvánosságra, Felülírhatók-e hatóságilag a tudományos tények? címmel, az Országos Sajtószolgálaton keresztül.

A nyomtatott és elektronikus sajtó változatlanul fennálló szinte teljes némasága és főként a várt intézkedés elmaradása miatt mindkét közlemény szövegét csatoltan, közvetlenül megküldöm a Tisztelt Országos Tisztifőorvos Asszony számára abból a célból, hogy értesülései ne – egyéb tényezőktől függően – esetlegesek legyenek.

Tisztelettel emlékeztetem Önt, hogy hivatali elődjét, az önmagát egyébként nyilvánosan amatőrnek minősítő Falus Ferencet (akinek Molnár Lajos liberális egészségügyi miniszter általi 2007 februárjában történt kinevezése ezek szerint is nemzetbiztonsági kockázatot jelentett) azért váltották le, mert az ÁNTSZ élén végzett, szakmainak kevéssé mondható, ellenben kevéssé vitathatóan megosztó tevékenységével igen finoman fogalmazva is komoly bizalomvesztést okozott.

Ön azonban Tisztelt Országos Tisztifőorvos Asszony szakirányú végzettsége szerint is vitathatatlanul szakember, tehát okkal várhatók el Öntől a kinevezésekor saját szavaival vállaltak, melyekkel arra utalt, hogy a szakmai kérdésekben a szakma véleményének, adatainak kell mérvadóknak lenniük, és "a kommunikációnak aztán egy irányba kell mutatnia".
Az Ön jelen levelem elején idézett 2011. augusztus. 18.-i és 2012. március 22.-i nyilatkozatai több szempontból is komoly népegészségügyi hatású kérdésben, a legcsekélyebb mértékben sem tükröznek egy irányba mutató kommunikációt, ráadásul olyant, amely még a magyar népesség sajnálatos módon (de főként nem önhibájából) igen hiányos, de ezen adatok tekintetében meglehetősen pontos egészségügyi ismereteinek is ellentmond.

Mivel a fentieket az országban olyan átható csend követi, hogy annak már nagyon komor (akár a jogállami nyilvánosság jelentős elbizonytalanodására is utaló) üzenetértéke van, sajnos mára már még kevésbé tűnik indokolatlannak a szövetségünk képviseletében 2012. május 22.-én kiadott közlemény következő mondata:
Számíthatunk arra is, hogy az OEP, sőt a jogalkotásáért és költségvetésért felelős, de az egészségügy kérdéseiben laikus képviselők a hivatalból legfőbb szakmai tekintély valótlan, de kritizálni nem is mert szakmai iránymutatásai szerint fogják tervezni az egyes betegségek kezelésére, megelőzésére, az azokkal kapcsolatos felvilágosításra fordítható összegeket, és hasonlóan döntenek szakterületek fontosságáról is?

Felszólítom a Tisztelt Országos Tisztifőorvos Asszonyt, hogy soron kívül egyértelműen nyilatkozzék arról, valós alapokon nyugvónak állítja-e, és ennek alapján fenntartja-e azt a statisztikai adatok közlését jelentő 2012. márciusi nyilatkozatát, mely szerint "a magyar lakosság körülbelül 10 százaléka allergiás, a pollenallergia mintegy kétszázezer embert érint."

Felhívom a Tisztelt Országos Tisztifőorvos Asszony figyelmét, hogy a hatályos büntető törvénykönyv a közbizalom elleni bűncselekmények között határozza meg a hamis statisztikai adatszolgáltatás tényállását, amely szerint, aki a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, avagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kérem, hogy egyértelmű nyilatkozatát annak a lehetséges legszélesebb nyilvánosságot biztosítva tegye közzé, és abban a remélt esetben, ha a nyilvánvalóan hamis adatokon alapult nyilatkozatát nem tartaná fenn, a közzététel szövegében kérje fel a teljes hazai közszolgálati és profitérdekű médiát, hogy egyúttal közöljék az ügyben leginkább megbízhatónak bizonyult szakintézetek adatainak, de legalább az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet által kiadott Korányi Bulletinnek is megfelelő vonatkozó adatokat.

Mivel sokakhoz hasonlóan magam is az egyenes beszéd híve vagyok, és az ügyben kiemelten érintett betegek érdekeit megmaradt lehetőségeink szerint képviselni kívánó Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) elnökeként az eddigieknél több türelmet oktalannak és indokolhatatlannak tartanék, tájékoztatásul közlöm a Tisztelt Országos Tisztifőorvos Asszonnyal, hogy az általam kért soron kívüli nyilatkozatának elmaradása esetén mit fogok tenni.
A következő hetekben az eredménytelenség fennmaradása esetén hetente tovább lépve előbb szakminiszterét, Balog Zoltánt, majd a miniszterelnököt, Orbán Viktort végül Magyarország államfőjét Áder Jánost fogom megkeresni ebben az ügyben.

Természetesen még remélem, hogy az említett továbblépésekre nem, az országunkon kívüliekre pedig végképp nem lesz szükségem, mert Ön is belátja, káros maradó következmények (mellékhatások) nélkül már az eddigi mulasztás is csak igen nehezen orvosolható, és mindent meg fog tenni a jogállaminak mondható közbizalmi helyzet mielőbbi helyreállításának megkísérlése érdekében.

A közbizalom helyreállításának kérdéskörében nem állom meg, hogy legalább érintőlegesen meg ne említsek egy másik témát, amely egyébként elvárt megoldandó célként szintén elődjének leváltásához és az Ön kinevezéséhez vezető indokok között szerepelt.

A 2009. évi, nemzetközi és hazai szempontból is igen ellentmondásosodnak bizonyult "H1N1-világjárvány" vagy legalábbis kampány kapcsán máig nem történt meg egy elvárható szintű bizalomerősítő tényfeltárás.
A nyilvánosság legalábbis máig nem tud róla, hogy indokolhatta-e egyáltalán valami, és amennyiben igen, akkor mi, az akkor ajánlott hazai oltóanyagnak az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) hivatalos betegtájékoztató adatai és az ÁNTSZ hivatalos, "Kérdések és válaszok az új influenzáról, a megelőzésről, a védőoltásról" című kampánybrosúrájának az OGYI adataival sok esetben brutális mértékben szemben álló állításai közötti különbségeket.
Abban a talán nem hiú reményben, hogy a háttérben azért még folyik ilyen irányú munka, talán felesleges háttéranyagként, de az előzőek által elbizonytalanodva szükségesnek érzem felhívni a figyelmét egy a kormányváltás előtti ügyészség számára eredménytelenül kínált, de bizonyító erejű adathalmazra, amely többek között a következő világhálós címen érhető el:
http://www.abosz.hu/ABOSZ_panasz_H1N1_Ugyeszseg.pdf

Budapest, 2012. május 29.
Pós Péter elnök
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ)