Asztma Világnapok helyett Valós Tájékoztatás Világnapját!

2012.-ben a szokásosnál is kevesebb jutott a közfigyelemből azokra, akiknek a szabad levegővétel is gyakran gondot okoz. Ez önmagában még nem is lenne baj, ha egyébként nagyjából rendben folyna az asztmával kapcsolatos létező ismeretek terjesztése, és ezek alapján történne a betegség kezelése is. Az asztma (és más civilizációs betegségek) körül azonban ilyesmiről nemigen beszélhetünk. Ma már a tudomány is megerősíti a korábbi széleskörű népi tapasztalatokat, az eredmények alkalmazásának azonban változatlanul nyoma sincs. Pedig a tudás állítólag hatalom, és az ismeretek terjesztése, felhasználása jelentős költségmegtakarítással is járhatna.

Idén május elsejére esett a hónap első keddje, az Asztma Világnapja, így akiket még egyáltalán érdekelnek nemzetközi célú napok, a munka ünnepére figyeltek. Ebből azonban még nem következett semmi baj, az Asztma Világnapjának szervezői valamiért, és talán nem is véletlenül, évek óta krónikus mondanivaló hiányban szenvedőnek mutatkoznak.

Jó lenne pedig figyelnünk, és akár új nemzetközi napot is alapítanunk, például a Valós Tájékoztatás Világnapját, más fontos ügyek mellett leginkább az egészségünk megőrzése, minden élet- és szociális esélyünk elsőrendű alapja érdekében.

Az egészségügyi ismeretek terjesztése és az orvoslás területén feddhetetlen előéletű, független szakértők által felügyelt alapos tényfeltárásra, és a valós tények elhallgatása helyett, azok figyelembe vételére lenne szükség az oktatástól a gyógyítás gyakorlatáig.

Ma a területet ezek helyett inkább a pénzügyi haszonszerzés-érdekközpontú, széleskörű korrupcióval is szennyezett betegségipar jellemzi, amelyet kiegészítő eszközként a betegek hamis reklámok általi gyógyszerfüggővé tétele színez. Mindezt az egyébként is kivéreztetett államok kényszerű forráscsökkentési törekvései, és a gyógykezelésre szorulók félrevezetésig leegyszerűsített hivatalos informálása teszi a népbetegségek további terjedését biztosítóan teljessé.

Az asztma területéről csak példaként említünk néhány külön-külön igaz, de összességükben súlyos félrevezetést eredményező információt.

Európában Magyarországon a legrosszabb légszennyezettség, az átlaghoz képest másfél-kétszeres a légúti és keringési betegségek miatti halálozás, mégsem látunk komoly javító intézkedéseket, szándékokat.
Sőt, néhány éve még sajnos máig ható eredményű, komoly (de feltűnően egyoldalú) értekezéseket olvashattunk arról, hogy nincs összefüggés a légszennyezési állapot és az asztma elterjedtsége között.

A negyedmillió nyilvántartott asztmás többségének betegsége allergiás eredetű, főként róluk mondják, hogy tüneteik teljes gyógyszeres kontrollja megoldható lenne, ha a betegek betartanák a számukra felírt kezelést. Ugyanakkor közismert, hogy a fokozott pollenkoncentrációval még a jól kontrollált asztmás beteg tünetei is előjönnek.

A csaknem ugyanannyi nem bizonyítottan allergiás, vagy nem allergiás hátterű asztmás betegségének oka mintha azon okból nem is lenne téma, hogy kezelésük úgyis megegyezik a többiével.
Pedig talán mégis fontos lenne tudnunk, hogy megelőzhető-e az asztmássá válás, és ezzel az élethosszig tartó gyógyszerszedés, az ezzel járó magán- és közkiadásokkal, majd a mellékhatások révén közben szerzett újabb betegségek hasonló következményeivel együtt.

Egyre több ellenőrizhető adat bizonyítja, hogy a munkahelyi, családi, sőt mások mellett népességfogyási viszonyokra is egyértelműen kiható társadalmi viszonyok okozta káros hatású stressznek génszintű következményei vannak, amelyek gyengítik az immunrendszer működését, növelik a betegségek, köztük az asztma megjelenésének kockázatát, gyógyításuk eredményességét.
A közismert tapasztalatokkal megegyező újabb és újabb tudományos eredmények úgy tűnik, hidegen hagyják a nemzetközi és hazai döntéshozókat. Pedig a társadalmi helyzet javulásával együtt rövid idő alatt megváltozhat a génháttér változásra képes része is, ami arra utal, hogy a javuló szociális hatások az emberben is gyorsan befolyásolhatják az öngyógyító folyamatokat.

Kinek az érdeke mindez? A betegé, az államé? Választ nem is érdemlünk, vagy a téma csak sajátos besorolási érdekek miatt nem PC? Vagy talán rendszerré válnak a máris megkezdett, szintén nemzetközi és hazai próbálkozások, amelyek legegyszerűbbnek a betegek megrendszabályozását látják? Milyen jól működhetne a betegségipar csupa jól idomított beteggel! Nem kérdezni, csak bevenni mindent, amit előírunk… Legegyszerűbb a leggyengébb láncszemnél szakítani?

Az államnak a szavazók reális elvárásaiból vagy hiú reményeiből pozícióba kerülő mindenkori felelős vezetői kiemelten kötelesek szolgálni a különböző civilizációs betegségektől szenvedő, összességükben a teljes népesség túlnyomó többségét kitevő állampolgárok érdekeit, már csak az oly sokszor emlegetett emberi jog, az esélyegyenlőség elve alapján is.

A felelős döntéshozók nem arra hivatottak, hogy egyéb sajátos pénzügyi és gazdasági érdekek szerint, azoknak alárendelve, többek között kezeljék a lakosság egészségügyi problémáit is.

A felelős államvezetésnek a hazai egészségügy kérdésében is a hazai érdekeket kell szolgálnia minden olyan esetben, amennyiben a hazai népesség érdekeit sajátos nemzetközi érdekek esetleg háttérbe szorítanák.
Az egészségünk ügyében a hazai államvezetés biztosan számíthatna a magyar népesség támogatására, amennyiben egyértelműen és átlátható módon minket képviselne.
Mikor remélhetjük, hogy ezt végre észrevegyék?
Ebben a kérdéskörben is igaz, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani!

Biztató kezdet lenne, ha éppen Magyarország kezdeményezné a Valós Tájékoztatás Világnapja létrehozását.

2012. május 2.-án, a soros Asztma Világnap másnapján
Pós Péter elnök
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ)

Kiegészítésül

http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/minden_harmadik_napon_megfullad_egy_beteg

http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2012/05/02/a-szeles-napok-fokozzak-a-panaszokat-majus-elseje-az-asztma-vilagnapja/

http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2012/02/17/legszennyezettseg-europa-szerte-magyarorszagon-a-legrosszabb/

http://egeszseges-eletmod.tlap.hu/magazin/az-alacsony-szocialis-statusz-es-a-hozza-kapcsolodo-kronikus-stressz-gyengiti-az-immunrendszert/

http://tudomany.ma.hu/tart/cikk/h/0/128756/1/tudomany/Genszintu_hatasa_van_a_stressznek